சமீபத்திய மின்னஞ்சல்கள்

நவராத்திரி விழா    26 Aug 2014

நம் சங்க உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். தங்கள் கோடை விடுமுறை சிறப்பாக கழிந்து இருக்கும் என நம்புகிறோம்.    நம் சங்கத்தின்...

பாட்டும் பரதமும்    23 May 2014

அன்புடையீர் வணக்கம்.   குவைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் (2014-2015) முதல் நிகழ்ச்சியாக, வரும் மே மாதம் 30 ம் நாள், மாலை சரியாக 5:15 மணிக்கு, சால்மியா...

Issuing KTS ID Cards    19 May 2014

Dear KTS Members,   Greetings again.   We are in the process of issuing Identification Cards to all our members. KTS committee members may ask for  passport size photograph (soft copy) of yours, your spouse and children along with blood group information. Kindly co-operate with them and provide necessary information to achieve the task.     The following committee members will contact you soon.   1. Vanaja Pandian - 6643 9168 2. Thilagam Balaga Pandian - 5521 0504 3. Sophia Premkumar - 9406 1810 4. Kayalvizhi Jeyakumar - 9977 9553 5. Manjula Sampath - 9665 5023 6. Sunita Suresh - 6627 4498     With Warm Regards,   S. Ramadoss,...

குவைத் தமிழ்ச் சங்கம் - 2014-15    14 May 2014

குவைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.   'அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி   பகவன்  முதற்றே உலகு'    என்ற...

குடும்ப விழா - DPS School, Ahmadi    24 Apr 2014

வணக்கம்.   நாளை காலை மிகச்சிறப்பாக நடைபெற உள்ள நமது தமிழ்ச் சங்கத்தின் "குடும்ப விழா"  நிகழ்ச்சி பற்றிய அறிவிப்பினை உங்களுக்கு...

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் & குடும்ப விழா    14 Apr 2014

வணக்கம்.   " அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்"   கடந்த மார்ச் மாதம் குவைத் தமிழ் ச் சங்கம் ஏற்பாடு செய்திருந்த...

AGM on 25th April    8 Apr 2014

Dear Member,   As you know the last programme of 2013-2014 committee is scheduled on 25th April at DPS school, Ahmadi. It's time to select new committee for the year 2014 - 2015.   KTS is informing all the members that election to the following 15 posts will be held during the AGM on 25th April 2014.   1. Hon. President 2. Hon. Vice President 3. Hon. Secretary 4. Hon. Treasurer 5. Hon. Joint Secretary 6. Hon. Joint Treasurer 7 Committee Members - 9 members.   It would be preferable if the nominations are sent as a team covering all the above positions so that the election process is facilitated and the working of the new Committee is smooth and effective.   The ...

KTS Family day    6 Apr 2014

Dear Member, Following events are planned for our Family Day program on 25th April 2014 at DPS School, Ahmadi. The programme will start at 9 AM. Stage events: Drama (Minimum 4 persons) – Maximum time 15 Minutes Solo / Group Singing with Karaoke – 5 Minutes Solo / Group Instrument Play – 5 Minutes Group Dance (Min. 4 persons, Male & Female groups separately) – 4 Minutes Speech - 5 Minutes (Topics will be informed shortly) Talent Show -(Mimicry, Miming, etc.) - 3 Minutes Non-stage participation: Food Talent Show – Tamilaga Parambariya Unavu Vagaigal Talent Displays: Best out of Waste (Greeting Card/Drawings/Paintings/Flat Models/3D Models) Monuments of India (Clay Modeling/Paper mâché/Drawing/Painting/Paper...

Fwd: Barber Subramaniam Kaliyaperumal--Appeal    26 Mar 2014

  Friends and beloved souls Kindly spend a few minutes on the following appeal. Barber "Mani" who was working in a saloon in Abuhalifa block 1, Hatem Al-Taai street had a stroke three months ago, remains immobile in Adan hospital.  His full name is Subramaniam Kaliyaperumal. His civil I'd number is 262060206529 valid till 26th November 2014. He is in ward 22,  bed 9, second floor in Adan hospital. Hospital authorities asked his sponsor to vacate the patient from Adan hospital at the earliest since the treatment is not effective. Copy of the doctor's certificate that we have says the patient can be relocated to his country of origin in stretchers in the presence of a nurse and another care taker. Over and above, the report says,...

இன்பச்சுற்றுலா (Picnic), 28-3-2014    25 Mar 2014

வணக்கம்.   நமது தமிழ்ச் சங்கத்தின் அடுத்த நிகழ்ச்சியான இன்பச்சுற்றுலா (Picnic), 28-3-2014 வெள்ளிக்கிழமை Fintas பூங்காவில் நடைபெற உள்ளது. காலை 9:30...
«    1 2 3 4 5 6    »