சமீபத்திய நிகழ்வுகள் (2012 - 2013)

23-09-2011 - ஜேம்ஸ் வசந்தன் வழங்கும் ஒரு வார்த்தை - தமிழில்...    23 Sep 2011

23-09-2011 - ஜேம்ஸ் வசந்தன் வழங்கும் ஒரு வார்த்தை - தமிழில்...

23-09-2011 - ஜேம்ஸ் வசந்தன் வழங்கும் ஒரு வார்த்தை - தமிழில்...

செப்டம்பர் 2011 - தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் இந்திய தூதருடன் சந்திப்பு    1 Sep 2011

செப்டம்பர் 2011 - தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் இந்திய தூதருடன் சந்திப்பு

20.05.2011 - துவக்க விழா - இன்னிசை விருந்து, நகைச்சுவையுடன்...    20 May 2011

20.05.2011 - துவக்க விழா - இன்னிசை விருந்து, நகைச்சுவையுடன்...

20.05.2011 - துவக்க விழா - இன்னிசை விருந்து, நகைச்சுவையுடன்...

Ladies day    15 Apr 2011

Ladies day

Ladies day 15-04-2011

Mega programme    21 Jan 2011

Mega programme

Mega programme 21-01-2011

Children's day    26 Nov 2010

Children's day

Children's day 26-11-2010  

Y.G.Mahendran Drama    22 Oct 2010

Y.G.Mahendran Drama

Y.G.Mahendran Drama 22-10-2010

Inaugural    4 Jun 2010

Inaugural

Inaugural function 04-06-2010  

பிறைசூடன் உறையாற்றல்    11 Apr 2010

பிறைசூடன் உறையாற்றல் - 11.04.2010

Pongal Vizhaa    29 Jan 2010

Pongal Vizhaa

Pongal Vizhaa - 29/01/2010

«    1 2 3 4 5 6    »